Τρόποι Αποστολής

Η εταιρεία συνεργάζεστε με courier center και με Γενική ταχυδρομική, το κόστος μεταφορικόν είναι 3.50 ΕΥΡ και η αντικαταβολή είναι +1 ΕΥΡ.

Μία συχνή ανησυχία του διαδικτυακού αγοραστή είναι η πιθανότητα να μην ανταποκρίνεται πλήρως το προϊόν που αγόρασε στις προσδοκίες του λόγω λανθασμένης επιλογής, διαφορετικού μεγέθους κλπ. Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα αυτή έχουμε δώσει μεγάλη προσοχή κατά το σχεδιασμό της ιστοσελίδας, έτσι ώστε να παρέχονται:

Ευκρινείς και αυθεντικές εικόνες των προϊόντων.
Λεπτομερή χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος.
Ενημέρωση σχετικά με την ονομασία του οίκου κατασκευής.

  • Στο e-sexplanet.gr θα βρείτε μόνο επώνυμα προϊόντα.
    ​Για να αποφευχθεί η πιθανότητα ύπαρξης ελαττώματος γίνεται έλεγχος των προϊόντων πριν από την αποστολή όσον αφορά τυχόν εμφανή ελαττώματα. ​Για τυχόν ελαττώματα ή προβλήματα κατά τη χρήση των προϊόντων η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά την κατασκευάστρια εταιρία εκτός από τις περιπτώσεις καταστροφής κατά τη μεταφορά, ή κακής πρακτικής κατά την αποθήκευση από την εταιρία e-sexplanet.gr

​Παρά τα παραπάνω και για να καλύψουμε ακόμη περισσότερο τους πελάτες μας, ώστε να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές προσφέρουμε τη δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων.

2.1) Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων


2.1.1) Όροι επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος
Δικαίωμα επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος έχετε μόνο εφόσον υπάρξει αίτημα επιστροφής εντός 7 ημερών (DOA) από την παραλαβή της παραγγελίας σας.
Απαραίτητα μαζί με το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί η απόδειξη αγοράς.
Η συσκευασία θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση όπως ακριβώς εστάλη. Τα στοιχεία της συσκευασίας θα πρέπει να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα στοιχεία του προϊόντος (Serial Number, LOT number, κλπ).
2.1.2) Διαδικασία επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος
Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν κατά την αποστολή του από το e-sexplanet.gr (π.χ απόδειξη).
Αποστέλλετε το δέμα σε διεύθυνση που θα σας ορίσουμε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω email με έξοδα επιστροφής που βαρύνουν αποκλειστικά το e-sexplanet.gr
Όταν παραλάβουμε το επιστρεφόμενο προϊόν και διαπιστώσουμε την ελαττωματική του κατάσταση και εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις (2.1.1) για την επιστροφή του προϊόντος τότε προχωράμε σε επικοινωνία με τον πελάτη για την άμεση αντικατάσταση του προϊόντος ή την επιστροφή της αξίας του.
α) Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την αντικατάσταση του προϊόντος, το νέο προϊόν που αντικαθιστά το ελαττωματικό, αποστέλλεται στον πελάτη χωρίς επιπλέον χρέωση.
β) Στην περίπτωση που ο πελάτης θέλει την επιστροφή της αξίας του προϊόντος θα επιστρέφεται και η οποιαδήποτε αξία μεταφορικών εξόδων που κατέβαλε κατά την παραλαβή του εφόσον το προϊόν που επιστράφηκε ήταν και το μοναδικό τεμάχιο μέσα στην παραγγελία του.
γ) Στην περίπτωση που διαπιστώνεται από το προσωπικό μας ότι το προϊόν δε παρουσιάζει οποιοδήποτε ελάττωμα και χαρακτηρίστηκε εσφαλμένα ελαττωματικό τότε η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή από την εταιρία μας και επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση αποστολής του ιδίου συμπεριλαμβανόμενου του κόστους επιστροφής που προηγήθηκε.


2.2) Επιστροφές μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα Υπαναχώρησης

2.2.1) Όροι επιστροφής μη ελαττωματικού προϊόντος
Δικαίωμα επιστροφής μη ελαττωματικού προϊόντος έχετε μόνο εφόσον υπάρξει αίτημα επιστροφής εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας.
Απαραίτητα μαζί με το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί η απόδειξη αγοράς.
Η συσκευασία θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση όπως ακριβώς εστάλη χωρίς να έχει ανοιχτεί και οποιαδήποτε σφραγίδα ασφαλείας θα πρέπει να είναι απαραβίαστη. Τα στοιχεία της συσκευασίας θα πρέπει να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα στοιχεία του προϊόντος (Serial Number, LOT number, κλπ).
2.2.2) Διαδικασία επιστροφής μη ελαττωματικού προϊόντος
Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν κατά την αποστολή του από το e-sexplanet.gr (π.χ απόδειξη).
Αποστέλλετε το δέμα σε διεύθυνση που θα σας ορίσουμε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω email με έξοδα επιστροφής που βαρύνουν αρχικά το e-sexplanet.gr
Όταν παραλάβουμε το επιστρεφόμενο προϊόν και εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις (2.2.1) για την επιστροφή του προϊόντος τότε προχωράμε σε επικοινωνία με τον πελάτη για την άμεση αλλαγή του προϊόντος ή την επιστροφή της αξίας του (Δικαίωμα Υπαναχώρησης).
α) Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την αλλαγή του προϊόντος, το νέο προϊόν που αντικαθιστά το επιστρεφόμενο, αποστέλλεται στον πελάτη με νέα χρέωση που προκύπτει από την ακόλουθη μαθηματική πράξη:
(Αξία επιστρεφόμενου προϊόντος) – (Αξία νέου προϊόντος) + (Έξοδα επιστροφής) + (Έξοδα νέας αποστολής)
β) Στην περίπτωση που ο πελάτης θέλει την επιστροφή της αξίας του προϊόντος (Δικαίωμα Υπαναχώρησης) θα επιστρέφεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού η καθαρή αξία του προϊόντος μείον τα έξοδα επιστροφής που βάρυναν αρχικά την εταιρία μας. Εάν το προϊόν που επιστράφηκε ήταν και το μοναδικό προϊόν της αρχικής παραγγελίας τότε από το παραπάνω ποσό επιστροφής αφαιρούνται και τα αρχικά έξοδα αποστολής ανεξαιρέτως αν ήταν δωρεάν ή όχι κατά την αρχική παραλαβή της από τον πελάτη
γ) Στην περίπτωση που διαπιστώνεται από το προσωπικό μας ότι το προϊόν δεν είναι στην αρχική του καλή κατάσταση ή ότι έχει παραβιασμένη συσκευασία ή ελλιπής τότε η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή από την εταιρία μας και επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση αποστολής του ιδίου συμπεριλαμβανόμενου του κόστους επιστροφής που προηγήθηκε.


*** Επιστροφές από όλες τις κατηγορίες εσωρούχων δεν γίνονται δεκτές.